Bijles geven in Economie: 5 tips en tricks

Logo StudyWorks Careers

Bijles geven in Economie: 5 tips en tricks

Geld wat in thema staat met economie

Bijles geven in Economie: 5 tips en tricks

Welkom bij onze nieuwste blogpost, waar we ons richten op het vak economie – een onderwerp dat voor veel studenten zowel intrigerend als uitdagend kan zijn. Economie is niet alleen een studie van markten en financiën, maar ook een verkenning van hoe keuzes en beslissingen onze wereld vormgeven. Voor bijlescoaches kan het een uitdaging zijn om deze materie toegankelijk en boeiend te maken voor leerlingen. In deze blog delen we daarom essentiële tips en inzichten die je kunnen helpen om effectieve en inspirerende economielessen te geven. Of je nu een ervaren bijlescoach bent of overweegt om in dit veld te stappen, deze tips zullen je ongetwijfeld van pas komen.

 

Begrijp de basisconcepten van economie:

Het begrijpen van de basisconcepten is cruciaal in economie. Voordat studenten duiken in complexere economische theorieën, is het belangrijk dat ze een solide begrip hebben van de fundamenten zoals vraag en aanbod, marktevenwicht, en de werking van economische systemen. Een effectieve benadering is het gebruik van eenvoudige, herkenbare voorbeelden om deze concepten uit te leggen. Zo kan je bijvoorbeeld vraag en aanbod illustreren met iets alledaags als de prijs van fruit op de markt. Door basisconcepten te koppelen aan situaties uit het dagelijks leven, wordt economie begrijpelijker en relevanter voor de student, wat essentieel is voor het opbouwen van een sterk fundament in het vak.

 

Gebruik praktijkvoorbeelden :

Het gebruik van case studies om economie aan leerlingen te leren is super handig, omdat het de soms droge theorie echt tot leven brengt. Stel je voor, in plaats van alleen maar te lezen over vraag en aanbod, zien leerlingen hoe deze concepten spelen in situaties die ze herkennen, zoals een nieuwe smartphone release of een verandering in de prijzen in de schoolkantine. Dit maakt het leren niet alleen leuker, maar ook veel begrijpelijker. Plus, het is cool voor leerlingen om te zien hoe de economische theorieën die ze leren overal om hen heen in actie zijn. Het helpt hen ook scherper na te denken en betere keuzes te maken, wat altijd handig is, toch? Kortom, met case studies wordt economie minder van ‘weer een vak op school’ en meer iets wat ze kunnen gebruiken en zien in hun dagelijks leven.

Voorbeeld:

De Prijs van Chocoladerepen in de Schoolkantine

Concept: Vraag en aanbod, prijselasticiteit.

Vraagstelling: Hoe beïnvloedt een prijsverhoging van chocoladerepen in de schoolkantine de verkoop?

Observatie: Studenten observeren de verkoop van chocoladerepen voor en na een kleine prijsverhoging.

Data-analyse: Ze vergelijken de verkoopcijfers om te zien of de vraag naar chocoladerepen prijsgevoelig is.

Conclusie: Studenten trekken conclusies over hoe prijsveranderingen de vraag beïnvloeden, een praktisch voorbeeld van prijselasticiteit.

Dit praktijkvoorbeeld is gericht op een alledaags voorbeeld dat voor middelbare scholieren makkelijk te begrijpen en te relateren is.

 

Werk aan grafieken en diagrammen:

Het geven van bijles in economie brengt unieke uitdagingen met zich mee, waarbij het werken met grafieken en diagrammen een essentieel onderdeel vormt. In de economie worden complexe concepten vaak het beste begrepen en uitgelegd via visuele middelen. Daarom is het tijdens de bijlessen belangrijk om leerlingen intensief te laten oefenen met het interpreteren en tekenen van deze grafieken en diagrammen. Neem bijvoorbeeld de aanbod- en vraagcurves, deze zijn fundamenteel voor het begrijpen van de marktdynamiek. Door leerlingen actief te betrekken bij het tekenen van deze grafieken, krijgen ze niet alleen inzicht in de interactie tussen marktfactoren zoals prijs, vraag en aanbod, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden in het analyseren en interpreteren van deze interacties. Dit helpt om de abstracte concepten van economie concreter en begrijpelijker te maken. Bovendien, door regelmatig verschillende soorten economische grafieken te oefenen, zoals kosten-batenanalyses en productie mogelijkheden curves, kunnen leerlingen hun kennis verdiepen en versterken. Het aanleren van deze vaardigheden is cruciaal voor een grondig begrip van economische principes en onmisbaar voor succes bij toetsen en examens. In bijles is het daarom van groot belang om een solide basis te leggen in het werken met en begrijpen van economische grafieken en diagrammen.

 

Maak mindmaps voor economische verbanden:

Het gebruik van mindmaps in economieonderwijs is een krachtige tool, vooral als het gaat om het inzichtelijk maken van complexe economische verbanden voor leerlingen. Economie kan vaak overweldigend zijn door de vele onderlinge relaties tussen verschillende concepten. Door middel van een mindmap kunnen leerlingen bijvoorbeeld het verband tussen inflatie en de concurrentiepositie visueel verkennen. Centraal in de mindmap staat het concept ‘inflatie’, waarvandaan lijnen lopen naar gerelateerde onderwerpen zoals ‘koopkracht’ en ‘import- en exportprijzen’. Elke lijn wordt verder uitgediept met subconcepten, zoals de invloed van inflatie op de reële inkomens en consumentenuitgaven. Deze subconcepten worden vervolgens verbonden met de bredere notie van ‘concurrentiepositie’, door bijvoorbeeld te illustreren hoe inflatie de prijzen van binnenlandse producten beïnvloedt in vergelijking met die in het buitenland. Door in deze visuele en gestructureerde vorm te werken, kunnen leerlingen niet alleen de individuele concepten beter begrijpen, maar krijgen ze ook inzicht in hoe deze concepten in de grotere economische context passen. Dit maakt mindmaps tot een bijzonder effectieve methode om de vaak abstracte en complexe wereld van economie toegankelijk en begrijpelijk te maken.

 

Leer de leerling slim beantwoorden:

Als bijlescoach is het belangrijk om je leerlingen aan te leren hoe ze slim antwoord kunnen geven op vragen in economie, een vak waarin vaak uitgebreide antwoorden worden verwacht. Hier is een stappenplan dat je kunt gebruiken om je leerlingen te trainen in het effectief beantwoorden van economische vragen:

Analyseer de vraag: Leer ze om te beginnen met het zorgvuldig lezen van de vraag om precies te begrijpen wat er wordt gevraagd. (Wat wordt er gevraagd?)

Gebruik voorkennis: Laat ze vervolgens nadenken over wat ze al weten over het onderwerp. (Wat weet je al?)

Verzamel informatie: Moedig ze aan om te identificeren welke informatie al gegeven is in de vraag. (Welke gegevens heb je?)

Identificeer ontbrekende elementen: Help ze te bepalen welke informatie of gegevens ontbreken en hoe dit hun antwoord kan beïnvloeden. (Wat mis je?)

Controleer het antwoord: Na het schrijven van een antwoord moeten ze controleren of. (Geef ik antwoord op de vraag?)

Herzien en controleren: Het is belangrijk om hun antwoord te herzien en te controleren op fouten of ontbrekende elementen. (Controleren!)

Het leren van economische begrippen (‘stampen’) kan ook zeer nuttig zijn. Als ze de begrippen goed beheersen, kunnen ze deze effectiever toepassen in hun antwoorden. Zorg ervoor dat ze altijd uitleggen hoe ze tot een antwoord zijn gekomen en neem de docent mee in hun gedachtegang, stap voor stap.

Bij het opschrijven van berekeningen is het net als bij wiskunde van belang dat deze volledig en correct zijn. Snelheid, nauwkeurigheid en foutloos werken zijn essentieel voor het beste resultaat. Door deze methoden te hanteren, help je je leerlingen om complexe economische vragen efficiënt en effectief te beantwoorden.

 

Met deze inzichten in het geven van bijles in economie hopen we dat je nuttige tips hebt gevonden die je kunt toepassen of delen. Economie onderwijzen kan zowel uitdagend als verrijkend zijn. Als je affiniteit hebt met economie en je overweegt om bijles te geven, bekijk dan eens de mogelijkheden bij StudyWorks. Misschien ben jij wel de persoon die we zoeken om ons team te versterken en bijles in economie te geven. Jouw kennis en inzet kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de educatieve ontwikkeling van studenten.